Knowing things by the numbers

Onze waarheid zit verborgen in de cijfers

Het gedrag van moderne klanten verandert vaak sneller dan dat we zelf kunnen registeren. Data en statistieken zorgen vandaag de dag gelukkig voor de inzichten die nodig zijn om zowel op korte als op lange termijn rendement te maken. Door alle elementen in de campagne continu te monitoren en te vergelijken, is het mogelijk om heel vroeg in het proces trends en veranderingen in kaart te brengen.

Welk kanaal levert het meeste traffic op? Welk van onze producten is momenteel het meest populair? Welke boodschap zorgt voor de hoogste mate van conversie? Draagt een actie in offline media waarneembaar bij aan de verhoging van het rendement? Het zijn slechts enkele vragen die we vanuit werkelijke cijfers en het gedrag van onze klanten kunnen beantwoorden. Dat levert de data op om campagnes en middelen te optimaliseren én biedt op de langere termijn een veel breder inzicht in veranderingen in de markt en oriëntatie.

WIJ OPTIMALISEREN NOOIT OP GEVOEL, MAAR ALTIJD OP BASIS VAN WAARGENOMEN GEDRAG.

Wij maken elk element in de campagne tot op detailniveau meetbaar

Virtuele dashboards voor actueel inzicht

Een samenwerking is gebaseerd op vertrouwen. Onze manier van werken is daarom volledig open en transparant. Wij vinden het normaal dat organisaties zelf altijd inzicht hebben in de status van hun eigen campagnes en hun budget. Wij geven onze klanten volledige toegang tot eigen data. Dat doen we onder meer met slimme virtuele dashboards die 24 uur per dag een actueel inzicht bieden in de resultaten, statistieken en bijdrage van alle losse campagne-onderdelen.

Benieuwd naar de resultaten die wij behalen?