Big Plans shaped into highly effective Pixels

Strategie gericht op
de verhoogde behoefte
aan informatie

Moderne oriëntatie is volledig gebaseerd op informatie. Althans, zo denken wij erover. De tijd dat een consument of zakelijke prospect met één simpele boodschap of een mooi plaatje overtuigd kon worden, ligt heel ver achter ons. Keuzes en aankopen gebeuren minder vaak op basis van impuls, maar weloverwogen en bijna altijd oplossingsgericht. De digitale producten die wij maken en de strategieën die wij ontwikkelen, spelen daar perfect op in.

GEEF JE KLANT DE INPUT DIE NODIG IS OM ZELF EEN AFGEWOGEN KEUZE TE MAKEN.

Digitale tools, campagnes en software gericht op maximaal rendement

Wij laten data het verhaal van de klant vertellen

We denken allemaal dat we onze klant goed kennen, maar vaak gaan we uit van oude opvattingen. Om er zeker van te zijn dat we elke kans benutten, maken wij eerst het totale proces van oriëntatie tot in detail inzichtelijk. Dat doen we niet op basis van ongefundeerde ideeën en voorspellingen, maar aan de hand van beschikbare insights en data die werkelijk gedrag en behoeften aantoont.

 • Marktonderzoek
 • Doelgroep analyse
 • Fasering In Orientatie
 • Persona’s
 • Data Analyse

Marketing afgestemd op individuele oriëntatie

Klanten met een eenduidig motief oriënteren vaak toch op geheel eigen wijze. De individuele behoefte aan informatie staat daarbij centraal. Wij zijn van mening dat gedrag ontstaat (en dus ook voorspeld kan worden) vanuit de zoektocht naar bruikbare input. Zowel in search als binnen relevante (Social) mediakanalen. Het unieke traject dat een klant per fase van oriëntatie doorloopt op zoek naar relevante informatie staat daarom aan de basis van elke strategie die wij ontwikkelen.

 • Marketingstrategie
 • Behavioural Insights
 • Customer Journey
 • Search
 • Social

Design op basis van logica en natuurlijk gebruik

Wij ontwikkelen websites, webtools en campagnemiddelen die maximaal resultaat opleveren. In de designfase kiezen we dus niet alleen voor mooi en onderscheidend (dat is een basisvoorwaarde), maar nog veel meer voor relevantie en logica. We ontwerpen vanuit een heldere informatiestructuur waarmee we de gebruiker op een slimme manier langs relevante content leiden. Design dat bovendien stimuleert om op het juiste moment een logische vervolgstap te nemen (conversie of interactie).

 • Interaction Design
 • Usability
 • Visual Design
 • Conceptueel Design
 • Content
Perfect design van offline middelen draagt ook bij aan de Performance

Development: van concept naar code.

Gesloten platforms of ‘eigen’ CMS oplossingen zijn op de lange termijn vaak niet in het voordeel van de opdrachtgever. Wij kiezen daarom liever voor universele ontwikkelplatforms zoals .NET en open source oplossingen waarbij de opdrachtgever zelf de regie houdt over techniek en content. Technische oplossingen die snel en schaalbaar zijn, eenvoudig te koppelen en perfect te beveiligen.

 • Webdevelopment
 • Apps
 • Software Architectuur
 • Marketing Automation

Inzicht in rendement en performance-optimalisatie

Performance kan op verschillende manieren tot uiting komen. Dat kan bijvoorbeeld in een toename van gebruik, het distribueren van data of in het genereren van sales(leads). Om de performance volledig inzichtelijk te maken, denken we bij de ontwikkeling uitgebreid na over de tools die vereist zijn om het rendement te kunnen meten. Zo maken we de bijdrage van alle campagne-elementen volledig inzichtelijk en zorgen we dat u als opdrachtgever 24/7 actueel inzicht heeft.

Lees hier hoe wij elk element in de campagnes meetbaar maken

 • Dataverrijking
 • Marketing insights
 • Rapportages
 • Conversie optimalisatie
 • Dashboards